Logo

Τα δικαιώματα των μαθητών - Διαγωνίσματα

Επιτρέπεται να βάλει ο καθηγητής απροειδοποίητο διαγώνισμα;
Στο Λύκειο όχι, γιατί το διαγώνισμα πρέπει να είναι προειδοποιημένο και επαναληπτικό. Στο Γυμνάσιο, όμως, το διαγώνισμα είναι απροειδοποίητο
και στο μάθημα της ημέρας (ή επαναληπτικό υπό τον όρο ότι στο προηγούμενο μάθημα έγινε επανάληψη).
Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«οι οποίες (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες) γίνονται, χωρίς προειδοποίηση (…) και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε
κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση»


Επιτρέπεται σε ένα μάθημα να γράφουμε διαγώνισμα κάθε μήνα και σε ένα άλλο να μη γράφουμε ούτε ένα τον χρόνο;
Ούτε το ένα επιτρέπεται, ούτε το άλλο. Ο αριθμός των διαγωνισμάτων είναι υποχρεωτικά ίδιος για όλα τα μαθήματα. Στο Λύκειο οι μαθητές γράφουν μόνο ένα διαγώνισμα τον χρόνο (στο Α΄ Τετράμηνο), ενώ στο Γυμνάσιο γράφουν δύο διαγωνίσματα τον χρόνο (ένα στο Α΄ Τρίμηνο κι ένα στο Β΄Τρίμηνο).
Προεδρικό Διάταγμα 409/1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«(...) οι οποίες (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες) γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων»
Επιτρέπεται ο καθηγητής να βάζει κάθε μέρα τεστ;
Ναι. Το τεστ θεωρείται εναλλακτικός τρόπος εξέτασης στο μάθημα της ημέρας. Για αυτό είναι ολιγόλεπτο και απροειδοποίητο.
Προεδρικό Διάταγμα 465, 11/15-5-81 - Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
«Για τον έλεγχο της επιμέλειας και της επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα ή κλάδο μαθήματος κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου, εκτός από την καθημερινή
εξέταση στο μάθημα της ημέρας, που μπορεί να είναι προφορική ή ολιγόλεπτη (10΄ - 15΄) γραπτή εξέταση, διενεργούνται και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, σύμ-
φωνα με τα καθορισμένα στις επόμενες παραγράφους»

Επιτρέπεται ο καθηγητής να βάλει τεστ πάνω σε ύλη που δε δίδαξε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα;
Όχι. Τα τεστ είναι τρόπος εξέτασης στο μάθημα της ημέρας.
Προεδρικό Διάταγμα 465, 11/15-5-81 - Περί τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων «Η ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση διενεργείται χωρίς προειδοποίηση σε θέματα που λαμβάνονται από την ύλη του μαθήματος της ημέρας»
Επιτρέπεται να γράφουμε κάθε μέρα διαγώνισμα σε διαφορετικό μάθημα;
Όχι. Κάθε τμήμα μπορεί να γράψει μέχρι ένα διαγώνισμα την ημέρα και μέχρι τρία την εβδομάδα.
Προεδρικό Διάταγμα 409/17-12-1994 - Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
«Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα»
Επιτρέπεται ο καθηγητής να μη δείχνει στον μαθητή το διορθωμένο τεστ ή το διαγώνισμα;
Όχι. Ο καθηγητής έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους για τους βαθμούς.
Υπ. Απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (Καθηκοντολόγιο), άρθρο 38, παρ. 22
«(Οι καθηγητές) αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους
ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους ενημερώνουν σχετικά»
Επιτρέπεται να γράψω τεστ ή διαγώνισμα αν έχω σπάσει ή τραυματίσει το χέρι μου;
Όχι, αρκεί να έχεις χαρτί γιατρού. Αν ο τραυματισμός είναι πρόσφατος μπορείς να υποβάλλεις το χαρτί και αργότερα.
Προεδρικό Διάταγμα 12/13-02-2009, άρθρο 4
«Στις περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας λόγω τραυματισμού ή βλάβης των μαθητών, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, οι γνωματεύσεις μπορεί να υποβάλλονται και αργότερα»
Επιτρέπεται ο καθηγητής να εξετάσει γραπτά έναν μαθητή με δυσλεξία, αν το ζητήσει ο ίδιος ο μαθητής;
Όχι, γιατί ο κηδεμόνας του έχει κάνει αίτηση στο σχολείο να εξετάζεται προφορικά. Για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει ο κηδεμόνας να κάνει νέα αίτηση.
«α) Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή (…) ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα
δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας)»