Logo

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου Π.. 409/94 (άρθρο 3).

1. Τον Ιούνιο , μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων , διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους , εκτός από τη Φυσική Αγωγή , τη Μουσική , την Οικιακή Οικονομία , την Τεχνολογία , τα Καλλιτεχνικά και το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
2. Όσων μαθημάτων η διδασκαλία λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη της διδασκαλίας τους και σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο σύλλογος των διδασκόντων.


3. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα , γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου , καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται στους μαθητές. ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας.
4. Μετά τη λήξη των μαθημάτων καταρτίζεται από το σύλλογο το πρόγραμμα των εξετάσεων και ανακοινώνεται στους μαθητές.
5. Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις , τα θέματα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει , να συνδυάζει , να συνθέτει , να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα Π.. 409/94 (άρθρο 4 ).
1. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή , σε κάθε μάθημα , στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση , λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων.
2. Στα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση , ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους , ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των δύο τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων.
2. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν κλάδους λογίζεται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο , οι οποίοι εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
3. Ο βαθμός της συνθετικής δημιουργικής εργασίας συνυπολογίζεται αυτοτελώς για το βαθμό ετήσιας επίδοσης του μαθητή. Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας ο βαθμός είναι ο ίδιος για όλους τους μαθητές που πήραν μέρος σ’ αυτήν. Εάν κάποιος μαθητής πραγματοποιήσει περισσότερες της μιας συνθετικές δημιουργικές εργασίες , για την εξαγωγή του τελικού μέσου όρου της επίδοσής του υπολογίζεται η εργασία με το μεγαλύτερο βαθμό.
4. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 4 του Π.,. 429/91.