Logo

Το σχολείο μας

Ενημέρωση σχετικά με τον νέο κορωνοϊό-2019 (SARS-CoV-2)

Δευ, 2 Μαρ, 1:23 μ.μ.
    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ε ν η μ έ ρ ω σ ηΤι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2;
Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού;
Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή.Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσότερο μεταδοτική;

Περισσότερα...

¨Περί μουσικής¨ Κείμενο από το Θεόδωρο Τριβέλλα της Γ΄ τάξης

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης < Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης μαθητών Γ΄ Γυμνασίου για τηνα απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020>

Πρόγραμμα Μαθητών της Β΄ Γυμνασίου «H δική μου επιχείρηση»

JA Greece for web2 1445003065

Σχολικά προγράμματα επιχειρηματικότητας 
(Διάρκεια προγράμματος : 3 δίωρες συναντήσεις) 
Στα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας, ξεκίνησε την Τετάρτη 29/01/2020 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «H δική μου επιχείρηση» σε συνεργασία με το ΣΕΝ/JA Greece 
Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται  κυρίως στη βιωματική μάθηση (learning by doing). 
Η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων είναι δοκιμασμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του κόσμου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Junior Achievement Worldwide. 
Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιείται εντός του σχολικού προγράμματος.
Βασικοί συντελεστές του προγράμματος είναι ο εκπαιδευτικός Κος Αναστασόπουλος Κοσμάς, ο οποίος επιλέγει να στηρίξει το πρόγραμμα και ο εθελοντής/σύμβουλος, στέλεχος επιχείρησης Κος Μαυρικάκης Κων/νος, που συμμετέχει εθελοντικά στην υλοποίηση του προγράμματος. 
Στο πρόγραμμα μετέχουν 11 μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου (από το τμήμα Β3)
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κατανόηση επιχειρηματικών εννοιών και παράλληλα εστιάζει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (soft-skills). 
Μέσα από ποικιλία πρακτικών δραστηριοτήτων ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη διαφορετικών τρόπων μάθησης, οι μαθητές μαθαίνουν  να χρησιμοποιούν κριτική σκέψη, να δουλεύουν σε ομάδες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες .
Οι μαθητές θα δουλέψουν πάνω σε ειδικά σχεδιασμένο, διαδραστικό υλικό του ΣΕΝ/JA Greece, βασισμένο στην τεχνογνωσία του διεθνούς οργανισμού Junior Achievement Worldwide

Πρόσκληση Συμμετοχής στη 2η Δράση Κοινωνικής Ενδυνάμωσης

Περισσότερα...

Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2018-2019»

            Σας  γνωρίζουμε   ότι,  σύμφωνα  με  τη   με   αρ.  πρ.  51922/ΓΔ4/ 3-4-2019  Υ.Α.  (Β΄  1216),  η ημερομηνία  λήξης   μαθημάτων   για  τα   Γυμνάσια   ορίζεται  την   Τετάρτη  29  Μαΐου  2019, ημερομηνία  κατά  την   οποία   δεν  διεξάγεται  διδασκαλία  και   ο  Σύλλογος   Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για  τον   χαρακτηρισμό της φοίτησης.  
           Ακολούθως,  στο  άρθρο  5  του  π.δ.  126/2016  (Α΄211)  ορίζεται  ότι  έως  τις  30  Ιουνίου  η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες:  
α)  την  πρώτη  εξεταστική  περίοδο  στην  οποία   διεξάγονται  οι   γραπτές   ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα  της Ομάδας Α'  του άρθρου  2 του  παρόντος  διατάγματος   
β)  το  πρόγραμμα  υποστηρικτικής  διδασκαλίας   για  τους   μαθητές  που  δεν  πληρούν   τις προϋποθέσεις  προαγωγής  ή  απόλυσης   και  παραπέμπονται   σε  επαναληπτική  εξέταση,  όπως περιγράφεται στο  άρθρο  12 του  παρόντος  
γ)  τη   δεύτερη  εξεταστική  περίοδο  στην  οποία  διεξάγονται  επαναληπτικές  ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις  σε όσα  μαθήματα   παραπέμφθηκαν   μαθητές   σε  επαναληπτική  εξέταση,   οι  οποίες  είναι γραπτές  και  προφορικές   για  τα   μαθήματα  της  Ομάδας  Α'  και   προφορικές   για  τα  υπόλοιπα μαθήματα,  κατά το  τρίτο   δεκαήμερο του  Ιουνίου. […] 

Περισσότερα...